Menü Bezárás

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum ide kattinva letöltheti PDF formátumban is.
A megnyitásához Adobe Reader szükséges, melyet itt tölthet le: www.get.adobe.com

 1. Az oldal üzemeltetője
 2. Fizetés és szállítás
 3. Elállási jog
 4. Panaszkezelés
 5. Garancia
 6. Letöltés, telepítés, aktiválás
 7. Adatkezelési szabalyzat
 8. Cookie használat
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire, a fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A WinRAR licenc felhasználási feltételeire a német jog rendelkezései irányadóak.

Az oldalon fellelhető mindennemű tartalom a szerzői jog védelme alatt áll, a jogtulajdonos írásbeli engedélye nélkül nem másolható, nem publikálható. Kivételt képeznek a WinRAR program telepítő készletei, melyek szabadon másolhatóak, publikálhatóak.

Jelen Szabályzat nyelve: magyar

A winrar.hu oldal üzemeltetője:

Cégnév: Digistore Informatikai Kft.
Cím: 1131 Budapest, Futár utca 7. (ügyfélfogadás kizárólag egyeztetett időpontban)
Telefon: +36 (1) 5 500 500
E-mail: ide kattintva írhat nekünk
Alapítva: 2002
Cégjegyzékszám: 01-09-704651
Bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Bankszámlaszám: 11705022-21455948
Adószám: 12812970-2-41
A weboldal tárhely szolgáltatója: Tárhelypark Kft., https://tarhelypark.hu/kapcsolat/

Fizetési és szállítási feltételek:

Webáruházunkban áraink minden esetben tartalmazzák az ÁFÁ-t.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Akcióink a készlet erejéig érvényesek.

Megrendelés elküldésével elektronikus szerződés jön létre a Megrendelő és az oldalt üzemeltető Digistore Kft. között az alábbiak szerint:

A felhasználói jog megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését a weboldalon keresztül eljuttatja hozzánk. Megrendelése akkor lép életbe, ha a megrendelését e-mail-ben visszaigazoljuk. Az oldal üzemeltetője, a Digistore Kft. és a Megrendelő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal.

Fizetés bankkártyával:

„Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

Fizetés banki előreutalással:

Az oldalon elküldött megrendeléséről minden esetben visszaigazoló e-mailt kap.
Az abban mellékelt díjbekérő szerint szíveskedjék a megrendelés teljes végösszegét bankszámlánkra átutalni. Az átutalás közlemény rovatában kérjük, tüntesse fel a díjbekérő sorszámát.

Bankszámlánk:
K&H Bank 10409015-50526852-74531003
HU35 1040 9015 5052 6852 7453 1003  Swift: OKHBHUHB
Kedvezményezett: Digistore Kft., Budapest

Az összeg beérkezése után a megrendelésben megadott e-mail címre küldjük el önnek a megrendelt licencet (kulcsfájlt), a licenc-igazolást, a vásárlásáról szóló számláját távnyomtatásos formában (igénye esetén az eredeti számla példányt rendes postai úton is elküldjük, kérjük, jelezze).

Az elállás joga:

Az áruházunkban megrendelt termékeket kiszámlázzuk és elektronikusan eljuttatjuk önhöz. A megrendelés feladásával a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt árut a feltüntetett és visszaigazolt áron, vásárolja meg. Az ott feltüntetett díjon kívül semmilyen más költség nem terheli a Megrendelőt.

Az önhöz eljuttatott díjbekérő nem kötelezi önt annak kifizetésére.

A díjbekérő kiegyenlítése előtt bármikor, térítésmentesen kérheti a megrendelés adatainak módosítását, törlését a kapcsolat oldalunkon keresztül, vagy telefonon.

Amennyiben nem egyenlíti ki a díjbekérő összegét a bizonylaton szereplő „Fizetési Határidő” napjáig, megrendelése minden további következmény nélkül automatikusan megszűnik. Ezzel kapcsolatban egyik fél sem támaszthat semmilyen követelést sem másikkal szemben.

Késedelmes fizetés esetén a Digistore Kft. jogosult az így újraéledő megrendelés visszautasítására, különös tekintettel az esetleges árváltozásokra. Az ilyen esetekben felek közösen döntenek a kifizetett összeg sorsáról, a megrendelés módosításról, vagy törléséről. Utóbbi esetben a Megrendelőt a teljes kifizetett összeg megilleti, amit a Digistore Kft. banki átutalással legfeljebb 14 napon belül juttat vissza.

A díjbekérő határidőre történő kiegyenlítése esetén általános esetben a fogyasztók a megrendeléseik során élhetnek a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási joggal. Azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási/felmondási jog ha:

 • kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő általa szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.

A WinRAR licenc minden esetben névre szóló felhasználói jog, kizárólag Megrendelő kérésére kerül beszerzésre. Másnak nem értékesíthető, azt a gyártó sem veszi vissza.

A WinRAR licenc megrendelésétől a díjbekérő kiegyenlítése után elállni nem lehet.
Kérjük, különös figyelemmel töltse ki a “Regisztrált végfelhasználó neve” mezőt!
Megrendelt licencében az itt megadott név fog szerepelni, mint jogosult felhasználó.

Panaszkezelés:

Mindig etikusan, törvényesen, vásárlóink érdekit szem előtt tartva járunk el. Az ennek ellenére mégis fellépő problémákat, panaszokat írásban, kapcsolat oldalon keresztül, telefonon jelezheti.
Amennyiben megrendelése a díjbekérő kiegyenlítésétől számított 24 órán belül nem, vagy nem megfelelően került teljesítésre, kérjük, keresse Vevőszolgálatunkat!
Kollégáink legjobb tudásuk szerint, a lehető legrövidebb időn belül orvosolják azt.
Amennyiben a Megrendelő panasza így sem rendeződik megnyugtatóan, kérjük, forduljon a

Budapesti Békéltető Testülethez:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 (1) 488 21 86
Telefon: +36 (1) 488 21 31

Garancia:

Cégünk a licenc fájl megrendelés szerinti adattartalmáért vállal garanciát. Minden további kérdés tisztázása érdekében kérjük, olvassa el a WinRAR gyártói licencét!

Letöltés, telepítés, aktiválás

Letöltés:

A WinRAR program kipróbálási példányát mindig szabadon letöltheti a winrar.hu magyar oldalról, vagy a gyártó rarlab.com angol nyelvű oldaláról.

A telepítő készlet(ek)et korlátlan ideig birtokolhatja, azokat módosítás nélküli formában szabadon másolhatja, közreadhatja.

Telepítés:

Indítsa el a letöltött telepítő készletet, kövesse az ott látható utasításokat.

A telepítéstől számított 40 napig ön jogosan használja a programot annak megvásárlása nélkül, ez a kipróbálási időszak. Legkésőbb ennek lejártakor kell döntenie, megvásárolja-e a WinRAR-t, vagy eltávolítja számítógépéről.

A megvásárolt felhasználói jog önt tetszőleges verzió és tetszőleges nyelvű változat használatára jogosítja fel. Több felhasználás megvásárlása esetén természetesen ez külön-külön, minden egyes esetben megválasztható.

Aktiválás:

Vásárlása után az első megkapott levél melléklete a WinRAR kulcsfájlt tartalmazza (rarkey.rar). Kattintson duplán erre a mellékletre, a WinRAr program gondoskodik a licenc befogadásáról.

Gondoskodjon a kulcsfájl és a licencigazolás biztonságos helyre történő mentéséről, mert elvesztése esetén a gyártó csak külön térítés ellenében pótolja azt.

Amennyiben nem tudja a kulcsfájl bemásolni, mert levelező programja biztonsági okokra hivatkozva megakadályozza, kérjük, jelezze a kapcsolat oldalon keresztül, elküldjük önnek más formátumú levélben.

A kulcsfájl bemásolásával programja aktiválása megtörtént, ehhez a művelethez nincs szükség Internet kapcsolatra.

Adatkezelési szabályzat

A winrar.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban “Weboldal”) megfelelő működéséhez elengedhetetlen a személyes adatok kezelése. Jelen szabályzat részletesen tartalmaz minden, a személyes adatok kezelésével összefüggő információt. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen szabályzatot azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen. Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal használatával Ön elfogadja a személyes adatainak a jelen szabályzatban részletesen ismertetett kezelését. A Weboldal használata, ill. a személyes adatok megadása önkéntes. A személyes adatok kezelése különösen az alábbi jogszabályoknak megfelelően, illetve azok alapján történik:

a) az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (“Adatvédelmi Irányelv”), amely 2018. május 24-éig alkalmazandó;

b) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: “GDPR”), amely 2018. május 25-étől alkalmazandó;

c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”).

Ki az adatkezelő?

A Weboldal tulajdonosa és működtetője a Digistore Informatikai Kft. (Cg. 01-09-704651, székhely: 1131 Budapest, Futár utca 7, adószám: 12812970-2-41, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban “Mi” vagy “Adatkezelő”). Elérhetőségeink az alábbiak:

Web: www.digistore.hu
Cím: 1131 Budapest, Futár utca 7.
E-mail: info@digistore.hu
Telefon: +36 1 5 500 500

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Személyes adatai természetes személyeknek vannak. Bármilyen, egy adott természetes személlyel – az adatvédelmi jogszabályok szóhasználata szerint “érintettel” – kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés személyes adatnak minősülhet. Személyes adat például a név, a telefonszám, az e-mail cím. A Weboldalt böngésző felhasználók esetében az alábbi adatokat kezeljük: Az IP címet, a hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedést, az operációs rendszer típusát, a böngésző típusát, és a Weboldalon végzett aktivitásra vonatkozó adatokat kezeljük, jórészt aggregált és/vagy anonimizált formában. Habár ezeket az adatokat egy konkrét természetes személlyel összekapcsolni csaknem lehetetlen, de legalábbis csak jelentős nehézségek árán lehetséges, fel kívánjuk hívni a figyelmét arra, hogy ezen adatokat kezelhetjük, elsősorban a Weboldal látogatottsági adatainak mérése és a felhasználói élmény fokozása céljából. Ez leginkább ún. cookie-k (sütik) révén történik. Amennyiben az ilyen, weboldal analitika céljára történő adatgyűjtéssel és adatkezeléssel nem ért egyet, javasoljuk, hogy a böngészőjében tiltsa le a cookie-k használatát vagy ne használja a Weboldalt. A cookie-k letiltásáról és általánosságban a cookie-e és hasonló technológiákkal én történő adatgyűjtésről és adatkezelésről a cookie tájékoztató tartalmaz további részleteket. A Weboldal látogatottsági adatainak feldolgozására a Google Analytics szolgáltatásait vesszük igénybe. A Google Analytics szolgáltatásáról és a Google adatvédelmi elveiről itt olvashat. A Weboldal látogatottsági adatait reklámtevékenységgel kapcsolatos feldolgozására jelenleg nem vesszük igénybe.

Kapcsolatfelvétel esetében az alábbi adatokat kezeljük:

Amennyiben Ön kapcsolatfelvétel céljából megadja részünkre azonosító és kapcsolattartási adatait, akkor ezen (személyes) adatokat is kezeljük. Az adatok megadása természetesen önkéntes. A sikeres kapcsolatfelvételhez azonban elengedhetetlen a nevének, e-mail címének esetleg cégnevének a megadása. Az Ön felelőssége, hogy a megadott adatok megfeleljenek a valóságnak.

Milyen célokra kezeljük a személyes adatokat?

A Weboldal célja a WinRAR szoftver megismertetése, letöltésének biztosítása, értékesítése meglévő és potenciális ügyfeleink részére. Alapvetően e cél elérése érdekében kerül sor a személyes adatok kezelésére. Emellett a személyes adatok kezelésére sor kerülhet egyéb célokra is, amelyeket az alábbiakban részletesen felsorolunk. A Weboldalt böngésző felhasználók esetében: A látogatottsági adatok rögzítése és feldolgozása, a Weboldal működtetése és fejlesztése, a Weboldal karbantartása céljából. A Weboldal segítségével a Digistore Kft-vel kapcsolatot felvevő felhasználók esetében: A személyes adatok rögzítése és feldolgozása az általános vagy termékeinkkel kapcsolatos kérdés, érdeklődés céljából történő kapcsolatfelvétel érdekében.

Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?

A személyes adatait főszabály szerint a böngészése, kapcsolatfelvétele vagy eseményre jelentkezése során adott hozzájárulása alapján kezeljük (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk a) pont / GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk c) pont / GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont / GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), az Adatkezelővel létrejött szerződés végrehajtása (Infotv. 6. § (4) bekezdés / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk b) pont / GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A személyes adatok kezelésére sor kerülhet akkor is, ha a hozzájárulás visszavonásra került, de a személyes adatok kezelése szükséges az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke érvényesítése céljából, az Infotv. 6. § (5) bekezdésében kifejtett feltételekkel. Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

Hogyan kezeljük a személyes adatokat?

A Weboldal böngészése:

A Weboldalt Ön kapcsolatfelvétel és személyes adatok megadása nélkül is böngészheti. Mindazonáltal amikor meglátogatja a Weboldalt, a Weboldal, illetve a látogatottsági adatokat rögzítő és feldolgozó analitikai szolgáltatások automatikusan rögzítenek bizonyos adatokat, mint például az Ön számítógépének IP-címe és ehhez kapcsolódó információk, mint például az internetszolgáltatójának neve, a böngészőjének típusa, operációs rendszerének megnevezése és nyelve, a weboldal, amelyről hozzánk látogatott, kulcsszavak és egyéb olyan böngésző kiegészítő (add-on) technológiák, amelyek tartalomszolgáltatásra alkalmasak, továbbá a Weboldalon megtekintett lapok és azok megtekintésének sorrendje, a látogatás időpontja és hossza, és a Weboldalon való egyéb aktivitás. Ahogy jeleztük, ezen adatok nem feltétlenül tekinthetőek személyes adatnak, de fel kívánjuk hívni a figyelmét arra, hogy ezen adatokat kezelhetjük. (Utóbbi adatkezelésről részletes információk a fenti „Milyen személyes adatokat kezelünk?” fejezetben találhatóak).

Kapcsolatfelvétel a Digistore Kft-vel a Weboldalon keresztül:

Amennyiben Ön megadja az elérhetőségeit a Weboldalon, akkor az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvétel céljára, illetve a kapcsolatfelvétel során esetlegesen feltett konkrét kérdéseinek megválaszolása céljára kezeljük a személyes adatait. Ennek keretében felvehetjük Önnel a kapcsolatot az Ön által megadott módon vagy módokon. A személyes adataival kapcsolatban nem végzünk automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Kikkel osztjuk meg a személyes adatokat?

Minden felhasználó esetében (ide értve Weboldalt kapcsolatfelvétel nélkül böngésző felhasználók esetét is): A Weboldal technikai működtetésében alvállalkozónk is részt vesz. Ez az alvállalkozó az adatvédelmi szabályok alapján adatfeldolgozónak minősül. A Weboldal és kezelésére a Tárhelypark Kft. (1122 Budapest, Gaál József út. 24., tarhelypark.hu) alvállakozója, a DoclerNet Szerver Hosting – 1101 Budapest, Expo tér 5-7) található szerverein kerül sor. A Weboldal látogatottsági adatainak feldolgozására jórészt aggregált és anonimizált formában kerül sor, amelyhez a Google Analytics szolgáltatását vesszük igénybe. A Google Analytics szolgáltatója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a látogatottsági adatok feldolgozására az USÁ-ban található szervereken kerül sor. Ön a Weboldal használatával hozzájárul az adatok fenti adatfeldolgozó részére történő átadásához. Amennyiben az előbbi adatfeldolgozók adatokat tárolnak az Európai Gazdasági Térségen kívül, akkor a személyes adatok vonatkozásban a megfelelő szintű védelmet vagy az EU Bizottság ún. Modellklauzulái (Standard Contractual Clauses, SCCs), amelyekről részletes információ itt található, vagy az USÁ-ban az EU-U.S. Privacy Shield biztosítja, amelyről további információ itt található. A Privacy Shield programban részt vevő szolgáltatók adatlapjai a következőek: Google .

Ajánlatkérés céljából történő kapcsolatfelvétel esetén:

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, segítségnyújtás kérése esetén adattovábbítás harmadik személyek számára:

Az Ön által megadott (személyes) adatokat továbbíthatjuk partnereink, azaz harmadik személyek számára, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy Ön az igényelt információt, ajánlatot megkapja. Ezen partnereink az Európai Gazdasági Térségében belül találhatóak. Ezen partnereink az Ön személyes adatait adatkezelőként, és a saját adatvédelmi elveik szerint kezelik a továbbiakban. Ön természetesen ebben az esetben is élhet az irányadó jogszabályok által biztosított jogaival, így kérheti az adatai törlését, illetve tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

A személyes adatokat főszabály szerint addig kezeljük, amíg Ön az erre szóló hozzájárulását vissza nem vonja, a kapcsolatfelvételkor, megrendeléskor, információ kérésekor megadott adatai törlését nem kéri. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában az adatait legfeljebb 10 évig, vagy amennyiben a kapcsolatfelvétel eredményeképpen szerződéskötésre (vásárlásra) kerül sor, a megkötött szerződésre irányadó megőrzési idő lejártáig kezeljük. Vannak ugyanakkor bizonyos kivételek, illetve technikai okokra visszavezethető sajátosságok, ezeket az alábbiakban részletesen ismertetjük:

A Weboldalt böngésző felhasználók esetében:

A látogatottsági adatok jórészt aggregált és anonimizált formában történő analitikai célú feldolgozására egytől két évig terjedő időtartamig kerül sor. Ezt követően a látogatottsági adatok már kizárólag anonimizált, azaz személyes adatokat nem tartalmazó formában kerülnek kezelésre. Részletes információt a Google Analytics szolgáltatások honlapján talál.

Biztonsági mentések

A Weboldalon személyes adatokat nem tárolunk. A Weboldal egészéről hetente mentések (backup) készülnek, amelyek egy évig kerülnek tárolásra. Ezen időszak lejártát követően a mentések törlődnek. A mentéseket a fenti „Kikkel osztjuk meg a személyes adatokat?” fejezetben meghatározott adatfeldolgozóink közül a Tárhelypark Kft. tárolja.

Milyen jogok és igényérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre?

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatai tekintetében

 1. a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 2. a személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. a személyes adatok törlését kérje;
 4. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 5. tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 6. a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog), amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak;
 7. amennyiben a személyes adatokat hozzájárulás alapján kezeljük, akkor a hozzájárulást bármikor visszavonhatja;

A kérelme nyomán hozott intézkedésekről az érintettet indokolatlan késedelem nélkül, de maximum a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül (2018. május 25-ét követően 30 napon belül) tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikusan adjuk meg kivéve, ha az érintett ezt kifejezetten másként kéri. Amennyiben a fenti időtartamon belül nem teszünk intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül (2018. május 25-ét követően30 napon belül) tájékoztatjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére (lásd lent).

A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy tőlünk visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint a tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség;
 2. az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra került, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. a személyes adatokat az irányadó jogszabályok alapján törölni kell.
  A személyes adatok törlését jogszerűen tagadhatjuk meg az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben, így különösen akkor, ha azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján kerül sor és Ön tiltakozott az adatkezelés ellen: ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok további kezelésére nem kerülhet sor, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ilyen esetekben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. (Ez a bekezdés 2018. május 25-étől alkalmazandó.)

Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben ez mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti azt, hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére. Mindkét esetben az adathordozhatóság feltételei az alábbiak, hogy egyfelől az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, másfelől az adatkezelés automatizált módon történik. Amennyiben úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez fűződő jogai sérültek, akkor jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy bírósághoz fordulni.

Hogyan gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról?

Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával biztosítjuk az általunk kezelt személyes adatok biztonságát. A személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. Kérjük, hogy email-címét és telefonszámát tartsa naprakészen, és ezek változásáról értesítsen bennünket. Javasoljuk, hogy minden esetben csak olyan email-címet használjon, amelyhez kizárólag Ön fér hozzá, és amelyhez bármikor hozzá tud férni.

Cookie használat:

Mik azok a cookie-k (sütik)?

A sütik (cookies) olyan szöveges állományok, amelyek révén a Weboldal vagy más számítógépes kiszolgáló (szerver) azonosítani tudja az Ön számítógépét, és tárolja személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs adatok (click stream) azt mutatják meg, hogy a felhasználó milyen oldalakat látogatott meg és milyen sorrendben. A sütik arra is használhatóak, hogy a Weboldalon milyen hirdetések jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatásosságát. A sütiket arra használjuk, hogy személyre szabjuk az Ön látogatását Weboldalunkon (pl. felismerjük Önt, mikor visszatér Weboldalunkra), elemezzük a Weboldal forgalmát, és nyomon kövessük a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat, amelyek a Weboldal használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti, hogy fejlesszük a Weboldalunk megjelenését és tartalmát, hogy az minél inkább megfeleljen a felhasználók elvárásainak. A sütik lehetnek állandók (ezek mindaddig az Ön számítógépén maradnak, míg nem törli őket) és időszakosak (amelyek csak a böngésző bezárásáig érvényesek). Használhatunk webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, amelyek megfigyelik Weboldalunk használatát, és megmutatják számunkra, hogy Ön mely lapokat látogatja meg Weboldalunkon. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. A webjelzők (web beacon vagy web bug) rövid kódsorok, amelyek a weboldalon egy képet helyeznek el olyan adatok továbbítása érdekében, mint például annak a számítógépnek az IP-címe, amely letöltötte az oldalt, amelyen a webjelző szerepel, továbbá az oldal URL-je (címe), amelyen a webjelző megjelenik, a webjelzőt tartalmazó oldal megtekintésének időpontja, a böngésző típusa, amely letöltötte a webjelzőt és a számítógépen az adott szerver által korábban elhelyezett sütik azonosító száma. Amennyiben HTML-képes email üzeneten keresztül lépünk kapcsolatba Önnel, a webjelzők tájékoztatnak, hogy megkapta, illetve megnyitotta-e üzenetünket. Amennyiben rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait (pl. kapcsolatfelvétel útján), akkor ez összekapcsolhatóvá válik a sütikben és/vagy webjelzőkben tárolt anonim adatokkal. Az így előállt információkat analitikai és marketing célra kezelhetjük, a szolgáltatás hatékonyságának mérése és annak továbbfejlesztése, valamint személyre szabott ajánlatok nyújtása céljából. Ön hozzájárul a sütik és webjelzők jelen szabályzatban ismertetett használatához. A legtöbb böngésző alapbeállításai engedélyezik a sütik elfogadását. Ugyanakkor, amennyiben úgy kívánja, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja a sütiket. Ha email-kliensét vagy böngészőjét úgy állítja be, hogy a HTML-emailek csak szövegként jelenjenek meg, ezzel megtilthatja bizonyos webjelzők használatát. Kérjük, további információért tekintse meg email-kliense vagy böngészője “Súgó” menüpontját. Ugyanakkor a Weboldal bizonyos szolgáltatásai csak sütik vagy hasonló eszközök használatával érhetők el, így tudnia kell, hogy a sütik vagy hasonló eszközök blokkolásával megakadályozza, hogy bizonyos tartalmainkat és szolgáltatásainkat elérje, más szóval blokkolás esetén nem vagy csak korlátozottan tudja igénybe venni a Weboldalt.

Budapest, 2019. szeptember 26.